Skip to main content

Ph.D. in Counseling Psychology

Core Counseling Psychology Faculty

david allen                       
G. David Allen, Ph.D.
Teaching Associate Professor
Training Director for Counseling Psychology  

Office: 504B Allen Hall
Phone: (304) 293-2172            
E-mail:  david.allen@mail.wvu.edu
bartee            
James Bartee, Ph.D.
Teaching Associate Professor, Counseling Psychology

Office: 504F Allen Hall
Phone: (304) 293-2227            
E-mail:  james.bartee@mail.wvu.edu
daniels             
Jeff Daniels, Ph.D.
Department Chairperson and Professor 

Office: 502B Allen Hall
Phone: (304) 293-2235            
E-mail:  jeffrey.daniels@mail.wvu.edu
lisa platt                       
Lisa F. Platt, Ph.D.
Assistant Professor, Counseling Psychology

Office: 504E Allen Hall
Phone: (304) 293-2176            
E-mail:  lisa.platt@mail.wvu.edu

Associated Faculty